Hoş Geldiniz ; Günlerden Saat
Kitap Okuma Yarışması

ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Yarışma Düzenleme Kurulu:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezi:
Yarışma sınavının yapılacağı, 15 veya daha fazla yarışmacının katılacağı yerleşim merkezidir.

Yarışma Sınav Merkezi Kurulu:
Yarışma Düzenleme Kurulunun, Yarışma Sınav Merkezinde bulunan temsilcisi ve bu merkezde yarışmayı organize eden kuruldur.

YARIŞMA TANIMI

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları Türkiye genelinde düzenlenmektedir. Yarışma, sınav merkezlerinde, Ömer Nasuhi Bilmen’in Mehmet Talu’nun sadeleştirdiği Büyük İslam İlmihali’nden (Çelik Yayınevi) yapılacaktır. Yazılı olarak sorulan toplam 100 çoktan seçmeli soru ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili diğer gelişmeler ve ayrıntılara, (sınav merkezleri ve ulaşım bilgileri vb.) www.ufkayolculuk.com & www.uncek.org web sayfasından ulaşılabilir. Ayrıca yarışmacılara e-posta veya sms ile iletilecektir.

YARIŞMA PROGRAM ORGANİZASYONU
Yarışma, ASİLDER (Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü), İstanbul Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve Ünye Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği işbirliği ile organize edilmektedir.
YARIŞMANIN AMACI
2013 yılı içerisinde Merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali kitabının okunmasını ve dinî bilgilerin öğrenilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.

Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı, halkımızın ve özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasını hedeflemektedir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU
Yarışma A ve B olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.

A kategorisinde,
12 Nisan 2013 tarihi esas alınarak,18 yaşından küçük olanlar,
(12.04.1995 tarihinden sonra doğanlar)

B kategorisinde,
12 Nisan 2013 tarihi esas alınarak,18 yaşından büyük olanlar
(12.04.1995 tarihinden önce doğanlar) yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com & www.uncek.org adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru alan merkezler) belirlenecektir.

Kayıt yaptıran adaylara merkezimizce gönderilen e-postada ve sitemizde yarışma sınav merkezleri duyurulacaktır.

Adaylar, bu sınav merkezlerinden kendilerine en uygun olanını tercih ederek, başvurularını tamamlayacaktır.

Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Nisan 2013 Çarşamba günüdür.
Not:
Yarışmaya:
• Fıkıh alanında uzman olanlar ile ilahiyat fakültesi ve dengi okul mezunları, din görevlileri,
• Asilder Yönetim Kurulu üyeleri, Asilder Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Yarışma Sınav Merkezi Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

 

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Ünye İlçesi Yarışma Ödülleri:
Her iki kategori için Ünye genelinde;

Birincilere 1000 TL
İkincilere 500 TL
Üçüncülere 250 TL

Türkiye Geneli Yarışma Ödülleri:
Her iki kategori için Türkiye genelinde;

Birinci olanlara : Umre (1400 Euro değerinde)
İkinci olanlara : Laptop bilgisayar
Üçüncü olanlara : Netbook bilgisayar
Dördüncü olanlara : Akıllı Telefon
Beşinci olanlara : Tablet bilgisayar
6-30. olanlara kişi başı 100 TL’yi geçmeyecek kitap seti hediye edilecektir.

Yarışmada her iki kategoride de ilçe genelinde dereceye girenlerin ödüllerini İlçe Yarışma Sınav Merkezi Kurulu belirleyerek verecektir.

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ
www.ufkayolculuk.com & www.uncek.org web sitemizde yayınlanacak yarışma sınav merkezlerinde, tüm Türkiye genelinde 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat 14.00’de aynı anda yapılacaktır.

YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Pasaport vb) ile katılacaktır.

Yarışmacılar kalem, kâğıt, silgi, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.

Yarışma sınav kuralları www.ufkayolculuk.com & www.uncek.org adresinde yayınlanacak ve yarışmacılara sınavdan önce okunacaktır.

Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 45 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Yarışma sonrasında, www.ufkayolculuk.com adresinde her sorunun hazırlandığı sayfa numarası belirtilecektir.
Sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
Yarışma soruları, Çelik Yayıncılık tarafından neşredilen merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali (sadeleştirme Mehmet Talu) eserinden hazırlanacaktır. Yarışmacılara 2 bölümde, toplam 100 soru sorulacak ve toplam süre 120 dakika olacaktır.

Yarışmacılar yarışma kitabını Ünye Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ile Serüven Kitabevi’nden temin edeceklerdir.

Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı, optik cevap kâğıdı, kalem ve silgi verilecektir.

Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir.

Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları alınacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kâğıtları değerlendirilmek üzere, Asilder Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilecektir. Cevap anahtarı, optik cevap kâğıtlarının tümü Asilder Yarışma Düzenleme Kuruluna ulaşınca www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, yarışma sınav süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacıların yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına tutanak tutarak karar verme konusunda tam yetkilidir.

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Asilder Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

Yarışma sınavında değerlendirme, Asilder Yarışma Düzenleme Kurulu kararı ile gerçekleştirilecektir.
Birinci bölümün (100 soru) değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda ikinci bölüm sonuçlarına bakılarak sıralama belirlenmeye çalışılır. Yine eşitlik halinde, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir. Bu durumları kayıt altına almak için tutanak tutulacaktır. Dereceye girecek adayların ilk yüz (100) sorudan en az kırk beş (45) soruyu doğru cevaplaması gerekmektedir.

YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma sonuçları, 25-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında , www.ufkayolculuk.com adresinde ve basın-yayın yoluyla duyurulacaktır.
Yarışmacılar kendi sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz dilekçeleri 27 Mayıs 2013 tarihi saat 17.00’ye kadar e-posta veya faks yolu ile Asilder Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilecektir.

ÖDÜLLERİN TAKDİMİ
Türkiye geneli ödülleri, 02 Haziran 2013 Pazar günü saat 19.00’da Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir.
Ünye ödülleri İlçe Sınav Düzenleme Kurulu tarafından en geç, 01 Haziran 2013 Cumartesi günü takdim edilecektir.

YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI
Tutanakla tespit edilecek sonuçlar ve yarışmacılara ait optik formlar, ASİLDER – Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nde Yarışma Komisyonunca 1 yıl süreyle özel dosyasında saklanacaktır.
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

BİLGİ – İLETİŞİM

Web : www.ufkayolculuk.com – www.uncek.org

Ünye Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği İletişim Bilgileri:

Hüseyin DİKİCİ – 0505 8435061
İshak SARI – 0505 2518830
Selahattin ÇAKAR – 0506 2956133
Kenan ARSLAN – 0555 6528619
Ceyhan GÜR – 0535 8962632

BİLGİLER
tarafından 04 Mart 2013 - 15:44 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar kere Okunmuştur.
PAYLAŞ