Hoş Geldiniz ; Günlerden Saat
Temel İzcilik Bilgileri

TEMEL İZCİLİK BİLGİLERİ
• İzcilik; gönüllü, üniformalı, siyasi olmayan, din, dil, ırk ve millet ayrımı yapmayan bir eğitim sistemidir.
• Gönüllülük esasına dayanır.
• Okul dışında, doğanın içinde, yaparak yaşanarak öğrenilir.
• İzcilik, bir sistemler bütünüdür.
• İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık politik olmayan
• Eğitimsel bir gençlik hareketidir.
• İzcilik, okul – aile – toplum eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur.
• İzcilik, çocuk ve gencin karakterini, sağlığını yeteneklerini geliştirir.
• İzcilik kaynağı, kültürü, dini, ırkı ne olursa olsun; arkadaşlığa, uluslara ve toplumlara barış sağlamaya yönelik çalışmalarını eşitlik prensibi ve ruhu içinde gerçekleştirir.
• İzcilik eğitici niteliği olan bir çalışmadır.
• İzcilik, her şeyden önce eğitici yönü olan bir hareket, bir olaydır.
• İzcilik, eğitsel, okul-dışı, üniformalı bir gençlik etkinliğidir. Çocuk ve gençler arasında bir arkadaşlık yaratma ve belirli bir eğitim metodu ile onlarda karakter gelişmesinde olanak sağlama, sosyoekonomik, sosyokültürel çevrelerine tam olarak sorunlarına eğilen ve tüm bunları çözmeye yönelik çalışmalar dizisidir.
• Bu olay çocuğa, gence kendisini tanıtma fırsatı, sorumluluk duygusunu geliştirme, kendine güveni artırma olanağını da hazırlar.
• Bu özverilerde izci söz, türe, parolasının ışığında hazırlanan programlar bugünün gençliğinin eğitilmesinde etken olur!
• İzcilik, maddi ve manevi değerleri bir bütün olarak ele alır. Kişiyi İYİ VATANDAŞ -İYİ İNSAN olarak yetiştirmeye çalışır.
• İzcilik, çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı çevreyi koruyan, vatanına yararlı iyi insan-iyi yurttaş yetiştirme sanatıdır.
• İzciliğin amacı, okul eğitiminden farklıdır. İzcilik, yalnız yaşamın nasıl kazanılacağını değil, nasıl yaşanılacağını da öğretir.
• İzcilik, doğada konfor halinde yaşamanın öğretildiği bir eğitim sistemidir.
• İzcilik, çocuk ve gence yalnız sağlık ve beceri kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda onu disiplinli ve cesur yapar.
• İzcilik, hayata atılmakta olan genci mesleğe hazırlar, karakterini ve kişiliğini geliştirir.
• İzcilik; Çeşitli yaş gruplarının özellikleri dikkate alınarak; çocuk ve gençlerin fikri, ruhi, eğitimlerine paralel olarak ve özellikle Atatürk İlkeleri doğrultusunda; araştırıcı, yapıcı, yaratıcı yeteneklere sahip, kalkınma çabamızın gerektirdiği bilgi, beceri, demokratik anlayış ve insancıl davranışları kazanacak biçimde her yönü ile ideal bir insan olarak eğitimlerini sağlayan çalışmaların tümüdür.

İZCİ ANDI
“Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İ Z C İ TÜRESİ

1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
5. İzci, herkese karşı naziktir.
6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
7. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
8. İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
9. İzci, tutumludur.
10. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İZCİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

a) Manevi değerlere inanmayı,
b) Karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip olmayı,
c) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı ve disiplinli olmayı,
d) Başkalarını düşünmeyi,
e) Halka hizmet etmeyi,
f) Bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu olmayı,
g) Kötü alışkanlıklardan uzak durmayı,
h) Kendine güvenen, sorumlu işler almaya hazır ve istekli olmayı,
ı) Kendisi için gerekli el becerilerine sahip olmayı,
i) Beden, ruh, zihin ve sosyal davranış bütünlüğüne sahip olmayı,
j) Tabiat ve kültür eserlerini sevmeyi ve korumayı,
k) Ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı,
l) Vatanına, milletine faydalı olmayı, hedefleyen bir anlayışla yetiştirmektir.

‘Haydi İzci’ şarkısını dinlemek için ‘Play ►’ tuşuna basın.
Eğer bilgisayarınıza indirmek isterseniz ‘Download’ tuşuna tıklayın.

İzci el kitabını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

İzcilerimize bakmak için Tıklayın.

BİLGİLER
tarafından 01 Ocak 2010 - 10:55 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar kere Okunmuştur.
PAYLAŞ