Hoş Geldiniz ; Günlerden Saat
Üncek Bilek Güreşi Kız ve Erkek Takımları Antalya Yolcusu

TÜRKİYE BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI
AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
YARIŞMA REGLAMANI
31 MART- 04 NİSAN 2018 LİMAK LİMRA HOTEL KEMER –ANTALYA

A – YARIŞMA KURALLARI:
1. BU YARIŞMAYA;
a) T.C Vatandaşı olan sporcular Kulüp lisansı ile yarışmalara katılacaktır.
b) K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip kulüp sporcuları da, bu şampiyonaya K.K.T.C Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu onaylı tek kafile listesi ile katılabilecektir.
c) Bu Şampiyonaya Ferdi lisanslı sporcular kesinlikle katılamayacaktır.
2. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU – KULÜP VE İLLER;
ÖNEMLİ: Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadele hususunda yürüttüğü proje kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin, hazırlık ve müsabaka dönemlerinde yetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların, antrenör ve kulüplerine Federasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasının yanında, müsabaka ve faaliyetlerden men cezası uygulanacaktır.
Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden başka faaliyetlere katılmasına ve seçimlerde oy kullanmasına izin verilmeyecektir.
Sporcusu dopingli çıkan kulüp antrenörlerine ise para cezasının yanında 4 yıla kadar antrenörlükten men cezası verilecektir.
Bu nedenle kulüp idarecileri ve kulüp antrenörlerinin, Federasyonumuz 2018 yılı faaliyetlerinde, yarışmalara getireceği ve lisans çıkaracağı sporcularını belirlerken dikkatli davranmalarını önemle rica ederiz.
a) Kulüpler; bu şampiyonaya katılacak sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir.
b) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ise, İl Temsilcisi aracılığı ile, kulüplerden gelen sporcu listelerini birleştirerek, İl kafile listelerini oluşturacaktır. Kafile listesinde sporcunun, Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası, Cinsiyeti, Doğum Tarihi ve kulüp ismi ile, kafilede görev yapacak idareci ve antrenör ismi belirtilecektir. Kafile listelerinin, 28 MART 2018 Çarşamba günü, mesai saati bitimine kadar, Federasyonun (0312) 310 49 05 numaralı faksına gönderilmesi ve Spor İl Müdürlüğü onaylı olması şarttır.
c) Faks çekildikten sonra, (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan, faksın ulaşıp ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
d) İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini, 28 Mart 2018 Çarşamba günü, mesai saati sonuna kadar göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
e) Onaylı kafile listesi 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup; teknik toplantıda MHK başkanına teslim edilecektir. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır Sonradan elle düzeltme yapılan Kafile listeleri kabul edilmeyecektir.

3.YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK KURALLAR;
a) Yarışmalarda WAF kuralları uygulanacaktır.
b) Bütün görevli kurullar ve hakemler, Teknik Toplantıda hazır bulunacaktır. Yarışmalar bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaktır
c) Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2018 Yılı yarışmalarında görev verilmeyecektir.
d) Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem, teknik kurul üyeleri ve idarecilerin, Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatı ve Yarışma Talimatına uyması zorunludur.
e) Sporcular; Müsabakalarda eşofman altı, arkasında İllerinin veya kulüplerinin ismi yazılı kısa kollu tişört ve spor ayakkabısı giyeceklerdir. Ayrıca; Yarışmaya katılan herkes, Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatına da uyacaktır. Bunların dışında herhangi bir giysi ile yarışmaya katılmak isteyen sporcular kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır. (Milli Forma ile yarışmaya katılmak ve bayanların müsabaka esnasında tayt giymesi yasaktır)
f) Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem ve idareciler yarışma kurallarına uymak zorundadır. Uymayanlar hakkında, Federasyonumuzun Disiplin ve Yaptırım Talimatı Kuralları Gereğince işlem yapılacaktır.
g) Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından düzenlemeler yapılabilir.

NOT: Bedensel Engelli Sporcular isterlerse federasyonumuzun düzenleyeceği Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına katılabilirler. Fakat Federasyonumuzun seçtiği Milli Takımda yer alan sporcular, Bedensel Engelliler Federasyonunun seçtiği takımda yer alamazlar veya Bedensel Engelliler Federasyonunun seçtiği Milli Takımda yer alan sporcular, Federasyonumuzun seçtiği Milli Takımda yer alamazlar.

4.YARIŞMA TEKNİK TOPLANTISI;
Kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla 31 MART 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Limak Limra Hotel de yapılacaktır. Yarışma akışı ve kurallarla ilgili görüşler, Teknik Toplantıda değerlendirilecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek öneriler kabul edilmeyecektir. Kafile başkanlarının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden aldıkları, onaylı 2 adet kafile listesini; teknik toplantı sırasında Merkez Hakem Kuruluna vermeleri gerekmektedir. (kafile başkanları, antrenörler, hakem ve federasyon görevlileri teknik toplantıya katılması zorunludur)
5. KAFİLE LİSTELERİ;
a) İl Spor Müdürlüğü onaylı kafile listesi olmayan illerin sporcuları ile, kafile listesinde adı geçmeyen sporcular, listede adı geçen ancak, lisansı ve 2018 vizesi olmayan sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacak olup, harcırah ödemeleri, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.
b) İller ve kulüpler yarışmalara, İstediği sıklet ve kategoride uygun gördüğü kadar sporcu ile katılabilirler.
c) İl Kafile listelerinde sporcuların Adı Soyadı, Kategorisi, sıkleti ve hangi kulüpte lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular yarışmalara alınmayacaktır.
Bu şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılacak kulüp sporcuları, antrenör ve idarecilerden oluşan kafile listesi, K.K.T.C. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından hazırlanacaktır. Kafile listesinde ismi yer almayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
Örnek : Yakup Gümüş – TC No – Doğum Tarihi – Cinsiyet Erkek – Efor Spor Kulübü gibi.
6. İZİNLER;
Yarışmalara katılacak idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.
7. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;
Yarışmaya ANTALYA ilinden katılan sporcu, idareci ve antrenörlere yolluk yevmiye verilmeyecektir.
a) Bu yarışmada Masterler kategorisinde yarışan sporculara yolluk yevmiye verilmeyecektir.
b) Federasyon, yarışmaya Antalya ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve yarıştıkları kategoride ilk 6 da yer alan sporculardan; büyükler kategorisinde yarışanlara 7 günlük, kafile ile gelip kafile ile dönüş yapanlara 7 günlük, kafileden önce dönüş yapanlara ise 5 günlük yolluk ve harcırah ödenecektir.
c) Kafile listesinde 1 ile 5 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idarecisi veya lisanslı 1 antrenörüne, Kafile listesinde 6 ve 20 arası sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve lisanslı 1 antrenörüne, 21 ve yukarı sporcusu olan illerin 1kafle başkanına,1idarecisine, ve lisanslı 2 antrenörüne, görev yaptığı gün sayısı kadar yolluk ve harcırah ödenecektir.
d) Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip antrenörlerin 2018 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yolluk ve harcırah alamayacaklardır.
e) Dereceye giremeyen sporcuların yolluk ve yevmiyeleri, olanakları ölçüsünde bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyen sporcular, İl Müdürlüklerine vermeleri gereken resmi yazıyı, yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan alacaklardır.
8. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN
a) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından federasyonumuza fakslanan kafile listeleri, İllerin fakslama tarih ve saatine göre tasnif edilerek yarışma tartı saatleri belirlenecektir. Online kayıt işlemleri için Kulüp Başkanı ya da İl Temsilcilerinin www.bilek.online sitesine giriş yaparak kayıt olmaları, ardından Özkan GICI’yı (0505 595 51 54) arayarak ya da mail (ogicifordmail.com) yoluyla yetki almaları gerekmektedir. Bay ve Bayan tartıları aynı saatte başlayacak olup; fakat ayrı yerde tartı yapılacaktır.
b) Sporcular tartıya çıkarken 2018 yılı vizeli lisansını, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını ve 1 adet lisans fotokopisini yanlarında getireceklerdir. Tartı süresi içinde tartıya gelmeyen sporcular kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır. Kulüp lisansı olmayan sporcular ve lisansında 2018 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.
c) Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg. Tolerans uygulanacaktır
d) Sporcular tartı sıkletinin en fazla bir üst sıkletinde yarışabilirler. Örnek: 65 kg. gelen bir sporcu en fazla 70kg. da yarışabilir.
9. DOPİNG
a) 31 Mart -4 Nisan 2018 tarihleri arasında, Antalya-Kemer Limak Limra Hotel de yapılacak olan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında, TMOK tarafından sporculardan doping testi örneği alınacaktır. 2016 yılı sene başında Değişen Dopingle Mücadele Talimatı gereği doping cezaları arttırılarak 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca Disiplin Talimatımıza göre, Sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 10.000,00 TL.ye kadar Para cezası verilebilecektir. Ayrıca sporcudan, kazandığı madalya, kupa, sertifika ve aldığı harcırahı, Federasyona geri iade etmesi istenecektir. Doping testinden kaçınan veya test sonucu pozitif çıkan sporcular ve kulüpleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu: Madde – 52 ” uygulanacaktır.
b) Milli takıma seçilen, fakat TMOK tarafından yapılan doping testlerinde test sonucu + pozitif çıkan sporcular, Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edileceklerdir.
c) Milli Takıma seçilen sporculardan, ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping testi zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine bildirilecektir.
d) Doping testi sonucuna göre, Milli Takım listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.
10. İTİRAZLAR;
a) Yarışma ile ilgili itirazlar; sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından bir dilekçe ile MHK na yapılır.
b) Antrenör ve idarecilerin yarışma salonunda hazır bulunmadığı durumlarda, sporcunun itiraz dilekçesi vermesine izin verilir.
c) Federasyonun belirlediği 100 TL. ücretin Merkez Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden sonra, itiraz MHK tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır
d) İtirazın, konuya ilişkin Sorunun yaşandığı anda sporcu masadan ayrılmadan yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

11. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU

Bu reglaman da aşağıda belirtilen kriterler, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızı belirlemek üzere uygulanacaktır.
2018 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ülkemizde yapılacaktır. Dünya Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızı belirlemek için, Federasyonumuzca ikinci bir şampiyona düzenlenmediğinden, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek Milli Takımımızı belirlemek üzere; Avrupa Şampiyonası sonuçları değerlendirilerek, teknik kurulun belirlediği sıklet ve kategorilerde seçme yapılacaktır.

a) Milli Takıma sporcu seçimi yapılırken; Öncelikle her iki kolda da 1. Olanlar arasından formu teknik kurulca yeterli görülen sporcular tercih edilecektir. (Formu yeterli olmayan sporcular 1. Olsalar dahi Federasyon imkânı ile Milli Takıma alınmazlar)
b) Sıkletinde 1.Olduğu halde formu Teknik Kurulca yeterli görülmeyerek Milli Takım kadrosuna alınmayan sporcuların, Tüm giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil olmalarına izin verilecektir.
c) Sıkletinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik Kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşu ile Milli Takım Kadrosuna dahil olmalarına izin verilecektir.
d) Sıkletinde 2. Olan sporcular arasından; 2017 yılı ve daha önceki yıllarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarı elde edenler Teknik Kurul tarafından değerlendirilerek, yeterli görülen bazı sporcular da federasyon imkanı ile Milli Takım kadrosuna dahil edilebilecektir.
e) Spor Genel Müdürlüğü Talimatı neticesinde bundan sonra, Masterler kategorisinde yarışan sporcuların, Milli takım giderleri ile yolluk ve yevmiyeleri federasyon tarafından karşılanmayacaktır. Sıkletinde 1.olan Formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcular ile sıkletlerinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil olmalarına izin verilecektir. (Formu Teknik Kurulca yeterli görülmeyen sporcular 1. Olsalar dahi Milli Takıma alınmayacaktır)
ÖNEMLİ ! Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun görülen sporcuların, 4 Nisan 2018 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Sporcular, 13 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar, belirtilen gider masraflarını Federasyonumuzun GARANTİ BANKASI –Ankara Anafartalar Şubesindeki TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına yatırmak zorundadırlar.
12. FEDERASYON BAŞKANLIĞI;
Yarışmaya katılan sporcu,antrenör ve idarecilerin bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.

B – YARIŞMA SIKLETLERİ;
18 Yaş Altı Genç Erkekler Sol ve Sağ kol 18 Yaş Altı Genç Bayanlar Sol ve Sağ kol
50 kg,55 kg, 60 kg, 65kg,70 kg,75 kg,80 kg,+80 kg 45kg ,50 kg,55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg,+70kg

21 Yaş Altı Genç Erkekler Sol ve Sağ Kol 21 Yaş Altı Genç Bayanlar Sol ve Sağ Kol
55kg,60 kg,65 kg.70 kg,75 kg,80 kg,85kg,90 kg,+ 90 kg 50 Kg, 55 Kg, 60 Kg, 65 Kg, 70 Kg, +70 Kg,

Büyük Bayanlar Sol ve Sağ Kol Master Erkekler Sol ve Sağ Kol
50kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 80 kg, + 80 kg. 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, + 100 kg

Büyük Erkekler Sol ve Sağ kol
55 kg., 60 kg., 65 kg., 70 kg., 75 kg., 80 kg., 85 kg., 90 kg., 100kg., 110 kg., + 110 kg.

C – YARIŞMA YAŞ GURUPLARI:
18 Yaş Altı Gençler : 2005– 2000 doğumlular .
21 Yaş Altı Gençler : 1997 – 1999 doğumlular.
Büyükler : 2000 doğumlular ve üzeri.
Masterler : 1978 doğumlular ve üzeri.
Masterlar kategorisinde yarışan bir sporcu , isterse Büyükler kategorisinde de yarışabilir. Gençler, kendi kategorilerinde yarışacak olup; büyükler kategorisinde yarışmayacaktır. Ancak 18 yaş altı ve 21 yaş altı gençler kategorisinde yarışıp sıkletlerinde ilk 2’ye giren sporcuların Büyükler kategorisinde yarışmalarına izin verilecektir.

D – YARIŞMA GÖREVLİLERİNCE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
a) Bütün görevli kurullar ve hakemler tartı başlamadan 1 saat önce Teknik Toplantı yerinde hazır bulunacaklardır. Yarışma bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaklardır.
b) Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2017 Yılı yarışmalarında görev verilmeyecektir.
c) Hakemler; yarışma sırasında, Federasyonumuzca verilen hakem giysileri ile birlikte siyah pantolon ve koyu renk spor ayakkabı giyeceklerdir.
d) Organizasyon ve Teknik Görevlilerin Yarışma Salonunda Yapacakları Ön Hazırlıklar
e) Bay ve Bayanlar için birer adet soyunma odasının ve 3 adet elektronik tartı aletlerinin hazırlanması,
f) Yarışma salonuna 7 veya 8 adet Bilek Güreşi Masasının kurulması ve 3 adet magnezyum tozu kabının hazırlanması,
g) Ses ve ışık düzeninin kurulması, Sporcu anonsları için 5 adet mikrofonun sağlanması,
h) İstiklal Marşı CD’sinin hazır duruma getirilmesi, 5 Adet bilgisayar 2 adet yazıcı ve 4 Adet Televizyon ve ekipmanlarının sağlanması
i) Yazı hakemleri için 5, itirazlar için1, Teknik Komite için 1 ve lisans kontrolleri için 1 adet olmak üzere
j) Toplam 7 adet masanın; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması,
k) Yarışma hakemleri için 22 adet sandalyenin konulması,
l) Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması
m) Ödül kürsüsünün hazırlanması.

E – YARIŞMA PROGRAMI;
31 Mart 2018 CUMARTESİ
Saat 10:00 – 11:00 : Teknik toplantı ve İl Kayıtları
Saat 11:00 – 15 :00 : Erkek – Bayan yarışmacıların tartı ve kayıtları
(Tartılar Federasyona gönderilen kafile listesi sıralamasına göre yapılacaktır.)
Saat 15:00 : Kura çekimi ve yarışma çizelgelerinin hazırlanması, yarışma alanının hazırlanması.

01 NİSAN 2018 PAZAR
Saat 09:00 – 12:00 : 18 Yaş Altı Gençler ( Bay-Bayan) Sol Kol – Master Erkekler Sol Kol ve
21 Yaş Altı Gençler (Bay-Bayan) Sol Kol Eleme Müsabakaları.
Saat 12:00 – 13:00 : Öğle Yemeği .
Saat 13:00 – 14.00 : Açılış seremonisi (Tüm Sporcu, Antrenör ve İdareciler katılacaktır.)
Saat 14:00 – 17:00 : 18 Yaş Altı Gençler ( Bay-Bayan) Sol Kol – Master Erkekler Sol Kol ve
21 Yaş Altı Gençler (Bay-Bayan) Sol Kol Eleme Müsabakaları.
Saat 17:30 – 19:30 : Yarı Final, Final ve Madalya Töreni

02 NİSAN 2018 PAZARTESİ
Saat 09:00 – 12:00 : 18 Yaş Altı Gençler ( Bay-Bayan) Sağ Kol – Master Erkekler Sağ Kol ve
21 Yaş Altı Gençler (Bay-Bayan) Sağ Kol Eleme Müsabakaları.
Saat 12:00 – 13:00 : Öğle Yemeği
Saat 13:00 – 17:00 : 18 Yaş Altı Gençler ( Bay-Bayan) Sağ Kol – Master Erkekler Sağ Kol ve
21 Yaş Altı Gençler (Bay-Bayan) Sağ Kol Eleme Müsabakaları.
Saat 17:30 – 19:30 : Yarı Final, Final ve Madalya Töreni

03 NİSAN 2018 SALI
Saat 09:00 – 12:00 : Büyükler (Bay-Bayan) Sol Kol Eleme Müsabakaları.
Saat 12:00 – 13:00 : Öğle Yemeği
Saat 13:00 – 17:00 : Büyükler (Bay-Bayan) Sol Kol Eleme Müsabakaları.
Yarı Final, Final ve Madalya Töreni

04 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA
Saat 09:00 – 12:00 : Büyükler (Bay-Bayan) Sağ Kol Eleme Müsabakaları.
Saat 12:00 – 13:00 : Öğle Yemeği
Saat 13:00 – 17:00 : Büyükler (Bay-Bayan) Sağ Kol Eleme Müsabakaları.
Yarı Final, Final ve Madalya Töreni
Bu Genelgede yer almayan konularda WAF Yarışma Kuralları geçerlidir.Genelgedeki kurallar ile ilgili olarak değişiklik yapma yetkisi yalnızca Federasyon Başkanına aittir.
Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Federasyon Tel 0312 312 72 09 Faks 0312 310 49 05

Aydın Necip TELYAKAR MHK Bşk. Tel: 0 532 627 74 75
Şener ARSLAN Teknik Komite Bşk. Tel: 0532 744 07 88

NİYAZİ KURT
FEDERASYON BAŞKANI

BİLGİLER
tarafından 27 Mart 2018 - 23:02 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar kere Okunmuştur.
PAYLAŞ